Corona nieuws

Wij behandelen medische noodzakelijke voetzorg |  31-03-2020

OptimaHandenVoet is beperkt open. Als Medisch Pedicure behandel ik alleen medisch noodzakelijke voetzorg. In overleg wordt bepaald of de behandeling medisch noodzakelijk is.

Onderstaand de berichtgeving van ProVoet (de branche organisatie).

  • Pedicure behandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn niet mogelijk en zelfs bij de wet verboden tot en met tenminste 28 april 2020.
  • Medisch pedicures* mogen in het geval van uitzondering wél medisch noodzakelijke voetzorg verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behandelingen bij sommige diabetespatiënten (Sims 3 patiënten / zorgprofiel 4) of andere klachten die zonder behandeling tot ernstige complicaties kunnen leiden. Pijn door eelt of een likdoorn valt hier niet per definitie onder. Een likdoorn die tekenen van ontsteking heeft, valt hier wel onder. Idem voor een nagelprobleem; zonder aanleiding tot complicaties is behandeling niet direct noodzakelijk. Neem dus contact op met jouw medisch pedicure en overleg, stuur eventueel een foto van de klacht en indien nodig zal de medisch pedicure een doorverwijzing regelen via de huisarts, podotherapeut of specialist.

Wij behandelen medische noodzakelijke voetzorg |  25-03-2020

ProVoet ontving op dinsdag 24 maart bericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat zorgt voor de gewenste duidelijkheid in pedicureland: medisch noodzakelijke voetbehandelingen doorverwezen vanuit podotherapeut, huisarts of specialist mogen tot en met 28 april 2020 wél worden uitgevoerd door een medisch pedicure*.

Overleg met podotherapeut, huisarts of specialist
Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Overige medische behandelingen dienen in overleg met podotherapeut, huisarts of specialist plaats te vinden en mogen in het geval van spoed óók door een medisch pedicure worden uitgevoerd.

Uitzondering op ‘contactberoep’ vanwege medische noodzaak
Tijdens de persconferentie van het kabinet op maandagavond 23 maart werd er gesproken over ‘contactberoepen’, wat bij ProVoet tot verwarring leidde. De beroepsgroep van medisch pedicures werd namelijk niet concreet benoemd in de uitvoering van de maatregelen, waardoor de medische noodzakelijke voetbehandelingen in een ‘grijs gebied’ bleven hangen.

Voetbehandelingen uiterlijke verzorging verboden
ProVoet scherpte haar advies direct na bovengenoemde persconferentie aan: voetbehandelingen die onder uiterlijke verzorging vallen zijn tot en met 28 april 2020 bij de wet verboden. Dit blijft ongewijzigd.

*In dit bericht spreken we over ‘medisch pedicure’, maar bovenstaande geldt óók voor andere KRP-geregistreerden. Dus ook pedicures met een aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’ en ‘voetverzorging bij reumapatiënten’ mogen medisch noodzakelijke voetzorg verrichten.


Heeft u vragen? |  01-04-2020

Onderstaand de video van ProVoet, de branche organisatie. Op de website van ProVoet staat veel informatie over wanneer ik u mag en kan helpen: https://www.provoet.nl


Wij behandelen medische noodzakelijke voetzorg |  25-03-2020
Ministerie VWS: ‘medisch noodzakelijke voetzorg gaat door’
ProVoet ontving op dinsdag 24 maart bericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat zorgt voor de gewenste duidelijkheid in pedicureland: medisch noodzakelijke voetbehandelingen doorverwezen vanuit podotherapeut, huisarts of specialist mogen tot en met 6 april 2020 wél worden uitgevoerd door een medisch pedicure*. Belangrijk hierbij is om je strikt aan de hygiënevoorwaarden te houden.

OPTIMAHANDenVoet houdt de regels van het RIVM en ProVoet in acht. Zie hier mijn hygiënevoorschriften.


Tijdelijk geen behandeling |  24-03-2020

Nieuws vanuit onze brancheorganisatie, ProVoet:
Praktijken verplicht sluiten tot 6 april ( uitzondering voor uitvoeren medisch noodzakelijke zorg nog niet bevestigd ). ProVoet is naar aanleiding van de persconferentie op maandagavond 23 maart in overleg gegaan en komt met de volgende aanscherping op haar eerdere advies. Voetbehandelingen die onder uiterlijke verzorging vallen zijn tot en met 6 april bij de wet verboden. Welke medisch noodzakelijke voetbehandelingen tot en met 6 april juridisch gezien nog wel mogen plaatsvinden is op dit moment nog onduidelijk. ProVoet heeft deze vraag direct na de persconferentie gesteld aan het ministerie en wacht op uitsluitsel.

OPTIMAHANDenVOET is nu gesloten en in afwachting van de branche organisatie. Nader bericht volgt. Ik wens u een goede gezondheid.


Beperkt behandelen |  20-03-2020

Voor de veiligheid van u, uw omgeving en mij, hanteert OptimaHandenVoet tijdelijk een ander beleid. In een brief beschrijf ik dit beleid uitgebreid. Klik hier om de volledige brief te lezen.