Opleiding

2017 – 2020

 • Alle accreditatie punten behaald.
  Cursussen worden hier nog aangevuld.

2016

 • Oncologie en Voetzorg
 • Reanimatie AED
 • Kennissessie diabetische voet, microboom en huidziekten
 • Pedicure en Sporters
2015
 • Totale voetverzorging, vakbeurs
2014
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Wondzorg(en)
 • Vaardigheidstraining in diagnostiek van voetschimmel en nagelmycose
 • Studiedag en workshop de blauwdruk
2013
 • Code van het Voetverzorgingsbedrijf thema hygiëne
 • Dermatologie voor pedicures/podotherapeuten/podologie
 • Orthesiologie en praktijk
 • Terugblik Ketenzorg, regiobijeenkomst
 • Risicovoet
 • Voetonderzoek en Noviteiten
 • Protectieve vilttherapie
2012
 • Risicovoet in de praktijk
 • Voetstanden
 • Diabetischevoetzorg
 • Preventie diabetische voetulcera
 • Richtlijnen, kwaliteitsbewerkhandelen, workshop
 • Code van de voetverzorger
En een greep uit het verleden;
 • Medical taping
 • Beugels plaatsen (Ross Fraser Techniek)
 • Signaalfunctie van de huid
 • Reumatische voet (cursussen/congressen)
 • Diabetischevoet
 • Ingroeinagels
 • Voorvoet problematiek